Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Grup de xarxes sense fils

Total activity: 9
Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2017 SGR 376
Amount
62.280,00 €
Start date
2017-01-01
End date
2021-09-30
Abstract
El grup de comunicacions sense fils es dedica a la problemàtica existent en les xarxes sense fils. Actualment tenim tres àrees de recerca:
Protocols d'accés al medi: és un àrea típica on s’estudien els mecanismes que serveixen per a què múltiples dispositius puguin accedir a un medi compartit. S’avaluen els algorismes existents i es busquen propostes de millora.
Xarxes de sensors i actuadors: aquestes xarxes tenen un futur molt prometedor però degut a la baixa capacitat dels dispositius tenen una problemàtica afegida. S’estudien protocols d’encaminament multisalt, que estalviïn energia, i que tinguin en compte que els nodes poden no estar sempre en estat de recepció. També s’estudia la implementació de noves plataformes.
Noves arquitectures de protocols: en les noves xarxes amb dispositius de baixa capacitat l’arquitectura tradicional de capes de TCP/IP no sembla la millor solució, o si més no s’ha d’adaptar. S’estudien noves propostes d’implementació de protocols de comunicació.
Keywords
Automatització de la llar, Automoció, Equipaments de Telecomunicació, Estalvi energètic, Estandardització, Indústria 4.0, Internet de les coses, Operador de Telecomunicació, Smart Cities, Wi-Fi, WiMax, Xarxes sens fils, power saving, protocols d'encaminament, protocols d'internet, protocols de comunicació, smart cities, smart metering, wake-up radio, xarxes de sensors, xarxes heterogènies, xarxes multisalt, xarxes mòbils, xarxes oportunístiques
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Resoluton year
2018
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants

Scientific and technological production

1 to 9 of 9 results