Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Grup de xarxes sense fils

Total activity: 5
Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2017 SGR 376
Amount
62.280,00 €
Start date
2017-01-01
End date
2021-09-30
Keywords
Automatització de la llar, Automoció, Equipaments de Telecomunicació, Estalvi energètic, Estandardització, Indústria 4.0, Internet de les coses, Operador de Telecomunicació, Smart Cities, Wi-Fi, WiMax, Xarxes sens fils, power saving, protocols d'encaminament, protocols d'internet, protocols de comunicació, smart cities, smart metering, wake-up radio, xarxes de sensors, xarxes heterogènies, xarxes multisalt, xarxes mòbils, xarxes oportunístiques
Abstract
El grup de comunicacions sense fils es dedica a la problemàtica existent en les xarxes sense fils. Actualment tenim tres àrees de recerca:
Protocols d'accés al medi: és un àrea típica on s’estudien els mecanismes que serveixen per a què múltiples dispositius puguin accedir a un medi compartit. S’avaluen els algorismes existents i es busquen propostes de millora.
Xarxes de sensors i actuadors: aquestes xarxes tenen un futur molt prometedor però degut a la baixa capacitat dels dispositius tenen una problemàtica afegida. S’estudien protocols d’encaminament multisalt, que estalviïn energia, i que tinguin en compte que els nodes poden no estar sempre en estat de recepció. També s’estudia la implementació de noves plataformes.
Noves arquitectures de protocols: en les noves xarxes amb dispositius de baixa capacitat l’arquitectura tradicional de capes de TCP/IP no sembla la millor solució, o si més no s’ha d’adaptar. S’estudien noves propostes d’implementació de protocols de comunicació.
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Call year
2018
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants

Scientific and technological production

1 to 5 of 5 results