Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

BAMPLA

Total activity: 3
Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2017 SGR 397
Amount
62.280,00 €
Start date
2017-01-01
End date
2021-09-30
Abstract
BAMPLA té com a missió esdevenir un grup de recerca internacional d’excel·lència, que centra l’activitat de recerca, transferència de coneixements i impacte social, al voltant de la softwarització de serveis i aplicacions de xarxa d’Internet per a 5G. El grup té una doble dimensió, d’una banda actua a nivell internacional, nacional o local, i d’altra realitza activitats amb altres centres de recerca, universitats, empreses, administració i usuaris.

BAMPLA participa i lidera projectes internacionals i nacionals referents en la seva àrea, creant un ecosistema de recerca format per doctorands internacionals, personal de suport i una plataforma HW/SW (amb dispositius de xarxa d'alta capacitat, connexió internacional, diferents entorns de virtualització i eines de simulació i monitorització), que ens ha permès generar publicacions de primer nivell, desenvolupar projectes amb empreses internacionals, crear noves empreses, generar patents i realitzar transferència a l’entorn social.

Aquestes activitats han generat una producció científica d’impacte internacional: més de 110 publicacions, 8 tesis doctorals, 14 projectes EU, més d’1.5 Meuros en projectes i convenis, acords amb centres de recerca europeus, mobilitat internacional de personal investigador, beques doctorals (Marie Curie,MINECO), i creació d’una spin-off, entre d’altres indicadors.
Keywords
5G, Core Networks, Internet, Network Function Virtualization (NFV), Optical Access Networks (xPON), P4, Performance Evaluation, Software Defined Networks (SDN), Software Networks, Synchronous Networks, Visual Light Communications (VLC)
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Resoluton year
2018
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants

Scientific and technological production

1 to 3 of 3 results