Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

GEOMETRIA DE VRIETATS I APLICACIONS (GEOMVAP)

Total activity: 21
Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2017 SGR 932
Amount
65.896,00 €
Start date
2017-01-01
End date
2021-09-30
Keywords
2-grups, D-mòdul, Hamilton-Jacobi, Severi, Varietat(algebraica, algebraic manifold, aplicació birregular, aplicació d'Albanese, control, cosmologia, cosmology, cosmología, cuantización, de Poisson), diferenciable, differentiable manifold, fibració, filogenètica, filogenética, homologia local, ideal, mechanics, mecànica, mecánica, modelos evolutivos, models evolutius, opèrades, problema de Noether, quantisation, quantització, robot, simplèctica, singularitats, sistemes integrables, symplectic manifold, topological manifold, topològica, variedad algebraica, variedad de Poisson, variedad diferenciable, variedad simpléctica, variedad topológica, àlgebra superior
Abstract
L'objectiu general del grup és aprofundir en l'estudi d'estructures geomètriques i les seves aplicacions. Les estructures geomètriques considerades són varietats algebraiques, simplèctiques o diferenciables i les seves aplicacions es centren principalment als camps de la biologia, la robòtica, la física, els sistemes dinàmics i la mecànica celeste. Per fer-ho utilitzarem diverses eines (geomètriques, algebraiques, topològiques, aritmètiques, diferencials i computacionals) i en moltes ocasions fusionarem tècniques provinent de diversos àmbits. Membres del grup treballen dintre d'equips pluridisciplinars i en línies de recerca transversals.
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Resoluton year
2018
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants

Scientific and technological production

1 to 21 of 21 results