Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Sistemes d'Adquisició Remota de dades i Tractament de la Informació en el Medi Marí (SARTI - MAR)

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2017 SGR 371
Amount
18.000,00 €
Start date
2017-01-01
End date
2020-12-31
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Call year
2018
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants