Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Centre d'innovació tecnològica en convertidors estàtics i accionaments

Total activity: 1
Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2017 SGR 1274
Amount
36.000,00 €
Start date
2017-01-01
End date
2021-09-30
Abstract
El CITCEA-UPC és un centre de transferència de tecnologia creat el 2001 a la Universitat Politècnica de Catalunya. Està especialitzant en l’enginyeria elèctrica, és capaç de respondre a les necessitats de les empreses mitjançant la realització d’un estudi o la creació d’un prototipus funcional que finalment servirà a l’empresa per desenvolupar un nou producte comercial o per solucionar un nou problema tecnològic plantejat pel creixement i evolució de l’empresa.
L’expertesa del CITCEA-UPC radica en tot tipus d’aplicacions on el control de l’energia i/o el moviment sigui necessari. En aquest àmbit, les tecnologies desenvolupades són: l’electricitat, l’electrònica de control, l’electrònica de potència, les comunicacions industrials i el control digital amb processadors. Les aplicacions d’aquestes tecnologies comprenen des de l’automatització de processos i màquines fins les energies renovables i la xarxa elèctrica, entre moltes altres.
Keywords
Enginyeria elèctrica, automatització industrial, control i indústria 4.0, electrònica de potencia, energia eòlica, energia solar, energies renovables, mercats elèctrics, smart cities, smart grids, vehicle elèctric, xarxes elèctriques
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Resoluton year
2018
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants

Scientific and technological production

1 to 1 of 1 results