Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Development of System-on-Chip CMOS-MEMS Pressure Sensors

Type of activity
Theses
Other related units
Department of Electronic Engineering
Defense's date
2017-11-20
Abstract
L'arribada dels sensors de pressió ressonants CMOS-MEMS integrats monolíticamentha assentat les bases per a la integració de sensors i electrònica en un sol xip. La importància dels MEMS integrats amb CMOS es deu als seus nombrosos avantatges: baix cost, mida petita, miniaturització contínua, alt rendiment i fiabilitat alhora que es mantenen de manera raonable els seus paràmetres clau de rendiment. L'objectiu principal d'aquesta tesi és la d'investigar el disseny i la caracterització d...
Group of research
AHA - Advanced Hardware Architectures
ISSET - Integrated Smart Sensors and Health Technologies

Participants