Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Millora de la protecció UV de substrats tèxtils mitjançant l'aplicació, en l'extrusió, de nano i micropartícules

Author
Cot, M.A.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Materials Science and Engineering
Defense's date
2017-11-29
URL
http://hdl.handle.net/2117/114610 Open in new window
Abstract
En aquesta tesi s'aprofundeix en l'estudi de la millora de la protecció UV que exerceixen els tèxtils de polièster mitjançant la introducció de nano o micro-partícules de TiO2 en el polièster durant l'extrusió del fil. Inicialment s'estudia la influència de diferents agents dispersants en la bona dispersió i mescla del TiO2 amb el PET. Els agents dispersants estudiats són una cera de èster parcialment saponificat d'àcids montànics (PSEMA), un èster d'àcids montànics amb alcohols...
Keywords
DSC, PET, Radiació UV, TiO2, UPF, agent dispersant, anatasa, cristal·linitat, cristal·lització no isotèrmica., micropartícula, multifilament POY, nanopartícula, nucleació, orientació, rútil, tenacitat
Group of research
TECTEX - Textile Technology Research Group

Participants

Attachments