Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Modelling and numerical simulation of combustion and multi-phase flows using finite volume methods on unstructured meshes

Author
Muela, J.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Heat Engines
Defense's date
2018-04-11
Repository
http://hdl.handle.net/2117/117638 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/117638 Open in new window
Abstract
La present tesi està dedicada al desenvolupament e implementació de models matemàtics i mètodes numèrics amb l’objectiu de realitzar simulacions computacionals de fenòmens complexos de transferència de calor i massa. Diverses àrees i temes en el camp de la Dinàmica de Fluids Computacional (CFD) han sigut tractats i coberts durant el desenvolupament de la present tesi, en especial, la combustió i els fluxos multi-fase dispersos. Aquest tipus de simulacions de fenòmens multi-físics e...
Group of research
CTTC - Heat and Mass Transfer Technological Center
Citation
Muela Castro, J. "Modelling and numerical simulation of combustion and multi-phase flows using finite volume methods on unstructured meshes". Tesi doctoral, UPC, Departament de Màquines i Motors Tèrmics, 2018.

Participants

Attachments