Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

DISEN - Distributed Sensor Networks

Total activity: 488
Type
Research group
Type of group
UPC research group
Acronym
DISEN
Address
C. Colom, 1, Edifici TR2 Open in new window
City
08222 Terrassa
URL
https://futur.upc.edu/DISEN Open in new window
Objectives
L'activitat del grup se centra en plataformes de computació i xarxes de sensors sense fils (IoT). Aquesta tecnologia permet monitoritzar espais físics, infraestructures, mercaderies, productes i persones; és capaç d'aprendre de l'entorn i prendre decisions. Els àmbits d'aplicació són les smart cities (sistemes d'energia, mobilitat, contaminació,...), sistemes productius, els entorns esportius, la cura de la salut, els mètodes de valoració publicitària, i el big data.
Keywords
IoT, TCP / IP protocols, audiovisual systems, big data, biometric sensors, deep learning, electromagnetic interference, electronic systems, machine learning, measure of advertising impact, satellite networks, sensor networks, smart city, telemetry
Fill in details (researchers incharge only)

Scientific and technological production

1 to 50 of 488 results