Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Mostra DPA 2009-2010

Type of activity
Collaboration in exhibitions
Catalogue
MOSTRA, DPA 2010 : ENUNCIADOS, PRODUCCIÓN DOCENTE DE PROJECTES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Start date
2010-10-01
Locality
Barcelona
Country
Espanya
Description
La Secció de Barcelona del Departament té la intenció d'organitzar a finals del present curs una exposició que recolli els treballs del estudiants desenvolupats en aquest curs 2009-2010, amb l'objectiu de mostrar d'una forma extensiva el contingut pedagògic i els resultats d'aprenentatge de projectar a l'Escola.

Els comisaris i coordinadors assignats per a aquesta exposició són:
- Pilar Cos
- Elena Cànovas
- Alfred Linares
- Alberto Peñín i
- Antonio Sanmartín
Els coordinadors dels cursos han estat informats dels materials necessaris i l¿organització de l¿exposició.

last modified : February 2010
http://www.pa.upc.edu/noticies/copy3_of_noticiari-1-2009?set_language=en
Group of research
ACC - Architecture, City and Culture
AR.I.EN - Architecture, Industry and Engineering
ARCHT - Present architecture, to construct today, to learn today
REARQ - Rehabilitation and Architectural Restoration