Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Regireu: recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilització

Type of activity
Competitive project
Funding entity
ACC10
Funding entity code
COMRDI16-1-0062-02
Amount
85.530,89 €
Start date
2017-07-01
End date
2020-12-31
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Call year
2018
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Convocatòria per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020
Grant institution
Agència De Suport A La Competitivitat De L'empresa Catalana, Acc1ó

Participants