Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Realitzacio de planols conceptuals i de espeçament per la implantacio de solucions practiques per una maquina automatica de fabricacio de filtres i col.laboracio amb les proves de funcionament.

Type of activity
Noncompetitive project
Funding entity
GRUPO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Start date
2018-06-01
End date
2019-12-01
Group of research
CRESCA - Food safety and Control Research Centre

Participants