Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Semantic and generic object segmentation for scene analysis using RGB-D Data

Type of activity
Theses
Other related units
Department of Signal Theory and Communications
Defense's date
2018-07-27
URL
http://hdl.handle.net/2117/121036 Open in new window
Abstract
En aquesta tesi, estudiem problemes de segmentació basats en RGB-D des de diferents perspectives pel que fa a les dades d'entrada. A part de la informació fotomètrica i geomètrica bàsica que conté les dades RGB-D, també es considera normalment informació semàntica i temporal en un sistema de segmentació basat en RGB-D. La primera part d'aquesta tesi se centra en un problema de segmentació semàntica basat en RGB-D, on hi ha disponibles les dades semàntiques predefinides i la informac...
Group of research
GPI - Image and Video Processing Group
IDEAI-UPC - Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center
Citation
Lin, X. "Semantic and generic object segmentation for scene analysis using RGB-D Data". Tesi doctoral, UPC, Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, 2018.

Participants

Attachments