Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

ROCKFALL ANALYSIS:Failure, fragmentation and propagation characterization

Author
Ruiz, R.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Civil and Environmental Engineering
Defense's date
2018-07-19
URL
http://hdl.handle.net/2117/121044 Open in new window
Abstract
La present tesis es centra en el fenomen de la fragmentació en despreniments rocosos. La fragmentació és un fenomen complex de difícil caracterització i de la que ens manquen eines per a la seva modelació en programes de simulació de caiguda de blocs. Tanmateix, els efectes de la fragmentació sobre les prediccions i els conseqüents mapes de perill poden comportar modificacions en l?escenari de risc. A partir d?un conjunt de dades empíriques obtingudes mitjançant l?inventari de despre...
Group of research
EnGeoModels - Monitoring and Modelling in Engineering Geology
Citation
Ruiz Carulla, R. "Rockfall analysis : failure, fragmentation and propagation characterization : a fractal fragmentation of rockfalls". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental, 2018.

Participants

Attachments