Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Instrumentació Electrònica i Biomèdica

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2017 SGR 419
Amount
11.250,00 €
Start date
2017-01-01
End date
2021-09-30
Keywords
EMC, Enginyeria Biomédica, enginyeria civil, Instrumentació, bioenginyeria, bioimpedancia,EMC,equipos médicos,equipos para biotecnología,Instrumentación, compatibilitat electromagnètica, equips mèdics
Abstract
The aim is to design new equipment and instrumentation systems in the fields of ATE, EMC, medicine and biotechnology. A further aim is to design new measurement methods, especially for medical diagnosis, biotechnological processes and electromagnetic field measurements in the near-field region, and automotive applications.
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Call year
2018
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants