Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Programming models for mobile environments

Author
Lordan, F.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Computer Architecture
Defense's date
2018-07-20
URL
http://hdl.handle.net/2117/121038 Open in new window
Abstract
Els últims anys, els dispositius mòbils han guanyat en popularitat i s'han convertit en els dispositius més venuts. Tot i la connectivitat i la bona interacció amb l'usuari que ofereixen, la seva capacitat de càlcul is baixa i limitada per la vida de la bateria. El Mobile Cloud Computing (MCC) és una tecnologia que soluciona les limitacions d'aquests dispositius ajuntant la seva mobilitat amb la gran capacitat de còmput del Cloud. Programar aplicacions per entorns MCC no és tan directe c...
Group of research
CAP - High Performace Computing Group
Citation
Lordan Gomis, F. "Programming models for mobile environments". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Arquitectura de Computadors, 2018.

Participants

Attachments