Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Design and performance evaluation of smart dissemination of emergence messages in vehicular ad-hoc networks

Type of activity
Theses
Other related units
Department of Network Engineering
Defense's date
2018-07-12
URL
http://hdl.handle.net/2117/121031 Open in new window
Abstract
La creixent demanda per millorar la seguretat viària i optimitzar el trànsit viari ha generat gran interès en les xarxes vehiculars ad-hoc (VANETs). Els accidents de trànsit greus poden causar pèrdues financeres, discapacitat física i fins i tot la mort. No obstant això, si els conductors van ser informats per endavant sobre el perill a través d?un missatge d?advertència, això donaria als conductors el temps suficient per reaccionar de manera apropiada a la situació. Hi ha ...
Group of research
SISCOM - Smart Services for Information Systems and Communication Networks
Citation
Iza Paredes, C. "Design and performance evaluation of smart dissemination of emergence messages in vehicular ad-hoc networks". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Telemàtica, 2018.

Participants

Attachments