Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Nuevas formulaciones sostenibles de compuestos termoplásticos

Type of activity
Theses
Other related units
Department of Chemical Engineering
Defense's date
2018-06-08
Abstract
A causa de la gran i creixent demanda dels plàstics, la importància de la sostenibilitat d?aquests productes és essencial a fi de preservar el medi ambient. Els polímers convencionals provenen de recursos fòssils i, per tant, la producció d?aquests tipus de plàstics contribueix activament a la generació d?emissions de diòxid de carboni, contribuint de forma negativa al problema del canvi climàtic. Actualment, la preocupació global sobre el medi ambient ha motivat a la societat a troba...

Participants