Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Evaluating the role of natural organic matter in the operation of a drinking water treatment plant incorporating membrane technologies

Author
Vera, M.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Chemical Engineering
Defense's date
2018-07-23
Abstract
La tesi doctoral que es presenta s'ha dut a terme amb l'objectiu de solventar els problemes causats per la matèria orgànica (MO) en una Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) que incorpora una etapa d'Ultrafiltració (UF) i un altre d'Osmosi Inversa (0I). Es centra en la importància de caracteritzar i fer un seguiment continu de l'aigua per tenir un major control de la planta i millorar la presa de decisions .La recerca efectuada no pretén incorporar tecnologies de membranes sinó en...
Group of research
CRnE - Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering
R2EM - Resource Recovery and Environmental Management

Participants