Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Novel system for measuring the scattering of the cornea and the lens

Type of activity
Theses
Other related units
Department of Optics and Optometry
Defense's date
2018-07-13
URL
http://hdl.handle.net/2117/121192 Open in new window
Abstract
Les propietats de la visió espacial tenen un paper clau en la qualitat de la visió humana, que alhora depèn de la qualitat de la imatge retinal i del processament neural posterior. La imatge de la retina es veu afectada per tres fenòmens òptics: difracció, aberracions i difusió. Tradicionalment, l`afectació que la difusió te en la visió ha estat avaluada mitjançant proves psicofísiques, com ara test de sensibilitat al contrast, tot i que actualment també existeixen instruments comer...
Group of research
CD6 - Centre for Sensors, Instruments and Systems Development
GREO - Optical Engineering Research Group
Citation
Santos Vives, P. "Novel system for measuring the scattering of the cornea and the lens". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Òptica i Optometria, 2018.

Participants

Attachments