Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Estudio de diferentes técnicas para la retención de microplásticos en las aguas residuales urbanas y de la industria téxtil: viabilidad técnica y económica

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2018 DI 022
Amount
8.472,00 €
Start date
2018-10-01
End date
2022-03-20
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Resoluton year
2018
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants