Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Components and Systems for Communications Research Group (CSC)

Total activity: 14
Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2017 SGR 813
Amount
20.000,00 €
Start date
2017-01-01
End date
2021-09-30
Keywords
amplificadores de potencia, amplificadors de potència, circuitos reconfigurables, circuits reconfigurables, comunicaciones, comunicacions, dispositius electroacústics, dispositivos electroacústicos, eficiencia energética, eficiència energètica, filtres, filtros, linealització, linealización, microondas, microones, radiofrecuencia, radiofreqüència, transmisores, transmissors
Abstract
El grup basa la seva activitat en la investigació de nous circuits, tècniques i metodologies per al desenvolupament de transceptors i implementació de capa ràdio de sistemes de comunicacions avançats. Les activitats del grup se centren tant en solucions maquinari com en solucions software específiques, focalitzades en les temàtiques següents: desenvolupament de tècniques avançades de disseny de filtres, circuits passius reconfigurables, filtres i xarxes d'adaptació d'antenes i amplificadors, caracterització i modelització del comportament no lineal de circuits passius i actius, tècniques de reducció del factor de cresta (CFR) i predistorsió digital (DPD) per a la linealització d'amplificadors, tècniques de seguiment d'envoltant per incrementar l'eficiència d'amplificadors, noves arquitectures ràdio basades en la forma d'ona middleware software design radio per a entorns d'informàtica en núvol (cloud computing), i gestió de recursos del sistema per millorar l'eficiència energètica dels equips de comunicació.
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Resoluton year
2018
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants

Scientific and technological production

1 to 14 of 14 results