Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Grup de Química Macromolecular

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2017 SGR 373
Amount
13.750,00 €
Start date
2017-01-01
End date
2021-09-30
Keywords
Cristal·lització, Estructura cristal·lina, Materials híbrids, Nanocompostos, Polímers biodegradables, Polímers per aplicacions biomèdiques, Ultrasons
Abstract
El grup de Química Macromolecular es dedica al desenvolupament de nous materials polimèrics. La seva activitat comprèn diferents aspectes: a) Síntesi, b) Caracterització i estudi de propietats, c) Anàlisi estructural i d) Desenvolupament de noves tecnologies de processat. Els estudis estructurals (difracció de Raigs X i microscòpia electrònica) abasten tant macromolècules d'origen natural com polímers d'origen sintètic. Els materials estudiats tenen interès en aplicacions biomèdiques (sutures quirúrgiques bioabsorbibles, sistemes dosificadors ...
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Call year
2018
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants