Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Robust leak localization in water distribution networks using machine learning techniques

Author
Soldevila, A.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Automatic Control
Defense's date
2018-03-23
Abstract
Aquesta tesi presenta una nova metodologia per a localització de fuites en xarxes de distribució d'aigua potable. Primer s'ha revisat l'estat del art actual i les bases teòriques tant de les tècniques de machine learning utilitzades al llarg de la tesi com els mètodes existents de localització de fuites. La metodologia presentada s'ha provat en diferents xarxes d'aigua simulades i reals, comparant el resultats amb altres mètodes publicats. L'objectiu principal de la contribució aportada...
Group of research
CS2AC-UPC - Supervision, Safety and Automatic Control
SAC - Advanced Control Systems
SIC - Smart Control Systems

Participants