Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Els camins i el territori com a palimpsest

Author
Navas, T.; Clavera, G.
Type of activity
Report
Date
2018-07
URL
https://drive.google.com/file/d/1bFDhVtdFvOiIfBlenZcoF_2JTJCvVBUx/view Open in new window
Abstract
Què hagués passat si la xarxa viària moderna, carreteres bàsiques i autopistes no s’haguessin implantat en els territoris fent tabula rasa i, altrament, haguessin respectat la vialitat anterior i les seves traces? Segurament, que el palimpsest del nostre territori, entre altres coses, hauria mantingut el sistema físic d’accessibilitat anterior i, paradoxalment, ara oferiria un suport continu i de qualitat per al que anomenem les noves mobilitats, que no deixa ser altra cosa que recupera...
Keywords
accessibilitat al territori, noves mobilitats, palimsest territorial, xarxa viària històrica
Group of research
ACM - Critical Analysis of Modernity: Architecture and the City

Participants