Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Regions de decisió i cota de la unió

Author
Sala, J.
Type of activity
Report
Date
2018-10-01
Repository
http://hdl.handle.net/2117/123866 Open in new window
Abstract
Aquest document presenta de forma gràfica: - La determinació de la regió de decisió R associada a un símbol complexe s = I + jQ . - La determinació de la seva probabilitat d’error i la d’una cot a superior (Cota de la Unió). - Exemples d’aplicació: 8-PSK, QPSK, 3-PSK+0 Presentació Docent: Regions de Decisió i Cota de la Unió. Assignatura: ICOM - ETSETB (UPC) El document constitueix una còpia per l'estudiant de la presentació de diversos conceptes teòrics relacionats amb la...
Citation
Sala, J. "Regions de decisió i cota de la unió". 2018.
Keywords
Cota de la unió, Descodificació MAP, Regió de decisió
Group of research
SPCOM - Signal Processing and Communications Group

Participants

Attachments