Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Estudis per a la modificació puntual del Pla General Metropolità al districte de Nou Barris (Roquetes) per a la localització de nou casal de joves.

Type of activity
Noncompetitive project
Funding entity
Ajuntament de Barcelona
Start date
2018-10-19
End date
2019-03-31
Group of research
LUB - Urbanism Laboratory

Participants