Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Un algorisme genètic en l'espai d'heurístiques per a cèl.lules de muntatge amb recursos limitats

Author
Bautista, J.; Suarez, R.; Mateo, M.; Lusa, A.
Type of activity
Presentation of work at congresses
Name of edition
2nd International Conference of the Catalan Association for Artificial Intelligence
Date of publication
1999
Presentation's date
1999-10-25
Book of congress proceedings
Butlletí de l'ACIA, núm. 18-19
First page
232
Last page
238
Abstract
La programació de tasques amb limitació de recursos, quan n’hi ha múltiples (RCPSP, de Multiple Resource Constrained Project Scheduling Problem) és un problema combinatori clàssic en línies de producció i muntatge. Consisteix en establir l’ordre de fabricació de tasques i l’assignació de recursos per ocupar el sistema al mínim. Per a resoldre’l s’utilitza força sovint procediments heurístics greedy, o sigui, “sense fre”, basats en regles de prioritat. Així, s’han pro...
Keywords
Genetic Algorithms, Heuristics, Local Search, Project Scheduling Problem
Group of research
OPE-PROTHIUS -
SCOM - Supply Chain and Operations Management
SIR - Service and Industrial Robotics

Participants