Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Numerical modeling of cracking along non-preestablished paths

Author
Crusat, L.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Civil and Environmental Engineering
Defense's date
2018-11-05
Abstract
L'objectiu general d'aquesta tesi és la descripció numèrica de discontinuïtats discretes i la seva propagació utilitzant els conceptes que ofereix la Mecànica Configuracional, de manera que la seva trajectòria realment correspongui a un mínim d'energia i no estigui predeterminada per les línies de la malla inicial. Com a primer pas, es revisen dues formulacions existents per a fractures amb una orientació predeterminada: els elements junta tradicionals de gruix zero (FEM+z) i el eXtend...
Group of research
MECMAT - Mechanics of Materials

Participants