Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

INSERTION PROBLEMS IN GEOMECHANICS WITH THE PARTICLE FINITE ELEMENT METHOD

Author
Monforte, L.
Type of activity
Theses
Defense's date
2018-11-05
URL
http://hdl.handle.net/2117/124709 Open in new window
Abstract
Aquesta tesi desenvolupa una tècnica numèrica en la qual s'aplica el mètode de Partícules i Elements Finits (Particle Finite Element Method) per simular problemes d’intrusió d'objectes sòlids en Enginyeria Geotècnica. La tesi descriu els treballs numèrics desenvolupats per aconseguir aquest objectiu i mostra el potencial del mètode mitjançant diversos problemes d’aplicació. Els nous desenvolupaments numèrics inclouen: esquemes d’integració per a models constitutius elasto-plà...
Group of research
(MC)2 - UPC Computational continuum mechanics
MSR - Soil and Rock Mechanics
RMEE - Strength of Materials and Structural Engineering Research Group
Citation
Monforte Vila, L. "Insertion problems in geomechanics with the particle finite element method". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental, 2018.

Participants

Attachments