Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Estudi de l’expansivitat de l’escòria negra, ús de l'escòria negra en mescles asfàltiques i la possibilitat d'ús de l'escòria blanca en obra civil

Type of activity
Noncompetitive project
Funding entity
ADEC GLOBAL, S.L.
Start date
2018-11-01
End date
2019-10-31
Group of research
MATCAR - Construction Materials and Roads

Participants