Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Sistemes de votació electrònica més segurs i verificables

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2018 DI 038
Amount
33.960,00 €
Start date
2018-09-12
End date
2021-09-12
Abstract
L'objectiu del projecte de recerca serà estudiar i dissenyar sistemes de votació electrònica que ofereixin les màximes garanties possibles de seguretat, on la paraula seguretat engloba propietats com privadesa, verificabilitat, prevenció de coerció o de venda de vots, autenticació de votants, etc.

Donat que algunes d'aquestes propietats, com la privadesa de! vot o l'autenticació dels votants, es poden garantir mitjançant eines criptogràfiques bàsiques com el xifrat i la signatura digital, el punt de partida del projecte serà una propietat més avançada: la verificabilitat, és a dir, com oferir en un sistema de votació eines perquè tots els participants puguin verificar que les diferents parts del protocol de votació s'estan executant de manera correcta, Per exemple, com pot un votant (o una entitat auditora externa) verificar que el terminal de vot, quan calcula la versió xifrada del vot escollit pel votant, xifra realment el vot que el votant ha escollit? Aquesta propietat, en anglès cast-as-intended verifiability, serà el punt d'inici de la recerca d'aquest projecte, S'estudiaran els (pocs) treballs científics que proposen solucions per a aquest problema, i s'intentaran millorar aquestes propostes, en termes d'eficiència ¡ també de compatibilitat amb altres propietats desitjables en un sistema de vot electrònic, com la resistència a coerció, la impossibilitat de vendre un vot, o la necessitat de tenir un registre final amb les identitats dels votants que han participat realment en la votació,

Les solucions existents al problema de cast-as-intended verifiability utilitzen eines criptogràfiques com les proves de coneixement nul, més avançades. La seguretat de les implementacions concretes es basen en la dificultat de resoldre alguns problemes matemàtics com el logaritme discret o la factorització de nombres enters. Malauradament, aquests problemes deixaran de ser difícils el dia (no tan llunyà) que existeixin ordinadors quàntics, Per això, un altre objectiu del projecte serà, sempre que sigui possible, oferir implementacions possibles de les idees proposades que ofereixin seguretat post-quàntica, per exemple utilitzant la criptografia basada en reticles (lattice-based cryptography),

A l'hora de dissenyar noves maneres d'oferir les propietats desitjades a un sistema de votació electrònica, es pretén combinar eines criptogràfiques amb altres tipus de models tecnològics, com la cadena de blocs (blockchain technology), que semblen adaptar-se bé a algunes de les propietats (transparència, verificabilitat) considerades.

S'espera que el projecte doni com a resultat la publicació de resultats teories ¡ pràctics en congressos i revistes internacionals, i també que les idees proposades s'implementin i testegin a la pràctica, potser en un primer pas, com a demostradors d'ús intern, La propietat intel·lectual que s'obtingui del projecte es patentarà i es farà servir en productes de la companyia.
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Call year
2018
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants