Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Chemical design and validation of Ca 2+ -releasing platforms to promote vascularization in tissue regeneration

Type of activity
Theses
Other related units
Department of Materials Science and Metallurgy
Defense's date
2018-11-14
Abstract
La principal causa de fracàs en el camp de l'enginyeria de teixits ve donada per una insuficient vascularització de la ferida a tractar. L'ús de teràpia cel·lular o factors de creixement ha introduït resultats prometedors. No obstant, existeix un alt risc associat a la seva utilització a més de tenir un preu elevat i limitacions d'emmagatzematge. L'ús de biomaterials sintètics ofereix una alternativa més segura i econòmica però alhora biològicament menys potent. Entre els biomateri...

Participants