Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Realització d’estudis per a la definició de pautes per a l’elaboració de plans d’urbanisme en ciutats mitjanes franceses i en el seu territori rural.

Type of activity
Noncompetitive project
Funding entity
B.A.U., S.L. - B.ARQUITECTURA I URB
Start date
2018-10-01
End date
2019-08-31
Group of research
LUB - Urbanism Laboratory

Participants