Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Contribución al estudio de la rugosidad superficial obtenida mediante el proceso de fresado en alta velocidad, en la fase de acabado, de aceros templados de moldes y matrices

Author
Jose-Antonio Ortiz-Marzo
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Mechanical Engineering
Defense's date
2018-11-23
URL
http://hdl.handle.net/2117/125502 Open in new window
Abstract
A la present tesi s'ha estudiat i analitzat els factors que influeixen en l'acabat superficial obtingut mitjançant fresat d'alta velocitat de components de motlles i matrius fabricats amb acers endurits. Amb aquest estudi s'ha determinat el grau d'influència dels diferents paràmetres de mecanitzat o variables més significatives sobre la rugositat superficial i s'han obtingut diferents models predictius del paràmetre de rugositat Ra, en diferents operacions de mecanitzat. Les principals tecn...
Group of research
MICROTECH LAB - Microtechnology for the Industry
TECNOFAB - Manufacturing Technologies Research Group
Citation
Ortiz Marzo, J. A. "Contribución al estudio de la rugosidad superficial obtenida mediante el proceso de fresado en alta velocidad, en la fase de acabado, de aceros templados de moldes y matrices". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Mecànica, 2018.

Participants

Attachments