Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Com és l’aigua de les fonts del Montseny nord? I l’aigua de les fonts del Montseny oest?

Author
Farrerons Vidal, Oscar.; Prat, F.
Type of activity
Report
Date
2019-01-03
Repository
http://hdl.handle.net/2117/126590 Open in new window
Abstract
Durant la tardor 2016 es varen prendre mostres de l’aigua de100 fonts del Montseny nord, i durant la següent tardor de 48 del Montseny oest. Immediatament es varen portar a terme anàlisis mineralògiques (pH, conductivitat, bicarbonat, clorurs, sulfats, nitrats, duresa, calci, magnesi, sodi, potassi, fluor) usant potenciometria, conductimetria, volumetria àcid-base, volumetria Möhr, turbidimetria, espectrofotometria UV, complexometria i fotometria de flama. Es varen comparar els diferents ...
Citation
Farrerons Vidal, Oscar., Prat, F. "Com és l’aigua de les fonts del Montseny nord? I l’aigua de les fonts del Montseny oest?". 2019.
Keywords
Montseny, Parc Natural, Reserva de la Biosfera, aigua natural, bicarbonat, calci, clorurs, conductivitat, duresa, fluor, font natural, hidrogeologia, magnesi, nitrats, pH, potassi, sodi, sulfats
Group of research
GIIP - Project Design, Sustainability and Communication Research Group

Participants