Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Vibroacoustic coupling and transmission paths

Type of activity
Theses
Doctorate programme unit
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
Other related units
Department of Civil and Environmental Engineering
Defense's date
2018-12-21
URL
http://hdl.handle.net/2117/127489 Open in new window
Abstract
Aquest treball estudia quatre temes. Els tres primers estan en el àmbit de les vies de transmissió. El quart fa referencia a la síntesi de subsistemes i mes concretament a dos subsistemes lligats per un nombre qualsevol de molles. En el primer treball es demostra que la solució de qualsevol sistema mecànic lineal es pot expressar com una combinació lineal de vies de transmissió de senyal. Això es fa en el marc de la formulació per problemes vibroacústics del Global Transfer Direct Tran...
Group of research
LACÀN - Numerical Methods for Applied Sciences and Engineering
Citation
Magrans Fontrodona, F. X. "Vibroacoustic coupling and transmission paths". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental, 2018.

Participants

Attachments