Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Grup de simulació per ordinador en matèria condensada. Grup de recerca consolidat. Subvenció grups de recerca de qualitat 1994

Type of activity
Competitive project
Funding entity
Direcció General d'Universitats-Generalitat de Catalunya
Amount
18.030,36 PTA
Start date
1994-11-29
End date
1996-11-29

Participants