Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Experiència de portafoli docent i d'autoavaluació en les pràctiques de tecnologia òptica II

Author
Fransoy, M.; Lupón, M.; Martinez-Roda, J.A.; Royo, S.; Caum, J.
Type of activity
Presentation of work at congresses
Name of edition
Jornada d'Innovació Docent UPC 2008
Date of publication
2008
Presentation's date
2008-02-07
Book of congress proceedings
Jornada de presentació dels resultats dels Projectes de Millora de la Docència 2008
First page
1
Last page
5
Publisher
ICE
Repository
http://hdl.handle.net/2099/4678 Open in new window
Abstract
En les pràctiques de Tecnologia Òptica II hem implantat tècniques de seguiment basades en el portafoli de l’estudiant, i una metodologia automàtica d’autoavaluació amb criteris objectius que permetin a l’estudiant reflexionar sobre la qualitat dels seus propis resultats, i dels efectes que aquests poden tenir sobre un possible usuari d’ulleres. El portafoli de les pràctiques és un guió pautat on plasmar els resultats de cada muntatge d’ulleres que es realitza. A part d’anotar...
Keywords
Metodologia d’autoavaluació, Pla de desenvolupament personal, Portafoli de l’estudiant, Tecnologia òptica II
Group of research
CD6 - Centre for Sensors, Instruments and Systems Development
GREO - Optical Engineering Research Group
VOS - Vision, Optometry and Health

Participants

Attachments