Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Filtering in the Numerical Simulation of Turbulent Compressible Flow with Sysmmetry Preserving Discretizations

Author
Baez, A.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Heat Engines
Defense's date
2019-01-10
URL
http://hdl.handle.net/2117/127504 Open in new window
Abstract
Aquesta tesi investiga com els filtres explícits poden emprar-se en les simulacions numèriques de flux compressible turbulent amb discretitzacions de tipus "Symmetry Preserving". Aquests filtres proporcionen estabilitat a les simulacions amb ones de xoc, augmenten l'estabilitat de les discretitzacions poc dissipatives en fluxos suaus i es poden utilitzar com a filtres en models de turbulència de tipus "Large Eddy Simulations" com el Variational Multiscale o el de Regularització. La tesi és ...
Group of research
CTTC - Heat and Mass Transfer Technological Center
Citation
Baez Vidal, A. "Filtering in the numerical simulation of turbulent compressible flow with sysmmetry preserving discretizations". Tesi doctoral, UPC, Departament de Màquines i Motors Tèrmics, 2019.

Participants

Attachments