Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Contributions to the determination of thermal behaviour of façades using quantitative internal IRT(Infrared Thermography)

Author
Tejedor, B.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Civil and Environmental Engineering
Defense's date
2019-01-24
URL
http://hdl.handle.net/2117/128186 Open in new window
Abstract
Dins el Marc Europeu, la majoria dels edificis residencials no satisfan les especificacions tèrmiques mínimes. De fet, la taxa de renovació a Europa és estimada en 1% anual. Per complir amb els objectius de les Directives Europees 2010/31/UE i 2012/27/UE, és necessari assegurar una bretxa energètica mínima. A partir d'un estat de l'art exhaustiu, es va detectar que el comportament tèrmic d'un edifici sovint és subestimat o negligit durant les etapes de construcció i operació. Per aque...
Group of research
GRIC - Group of Construction Research and Innovation
Citation
Tejedor Herrán, B. "Contributions to the determination of thermal behaviour of façades using quantitative internal IRT (Infrared Thermography)". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental, 2019.

Participants

Attachments