Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Redacció d’un guió per a un vídeo d’uns 8’ de durada sobre la història de l’arquitectura de Barcelona per al Museu d’Història de Barcelona. Localització i selecció del material gràfic amb el qual es p

Type of activity
Noncompetitive project
Funding entity
INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
Start date
2019-01-14
End date
2019-02-28
Group of research
ACM - Critical Analysis of Modernity: Architecture and the City

Participants