Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Disseny automàtic de controladors robustos basat en QFT: aplicació a l'atenuació de vibracions en interferòmetres

Author
Comasolivas, R.; Quevedo, J.; Puig, V.; Escobet, T.
Type of activity
Presentation of work at congresses
Name of edition
2es Jornades de Recerca en Automàtica, Visió i Robòtica
Date of publication
2006
Presentation's date
2013-07-04
Book of congress proceedings
2es Jornades de Recerca en Automàtica, Visió i Robòtica: 4, 5 i 6 de juliol de 2006
First page
91
Last page
97
Abstract
En aquest article, proposem un mètode de disseny automàtic de controladors robustos amb especificacions clàssiques de QFT, amb l'objectiu de minimitzar l'energia de l'esforç de control. Per a la seva resolució, s'avaluen diferents eines d'optimització. Finalment, es presenta l'aplicació del disseny proposat del controlador en un sistema d'un interferòmetre real.
Keywords
Automatic loop shaping, Interferometria, QFT, Quantitative feedback theory
Group of research
CS2AC-UPC - Supervision, Safety and Automatic Control
SAC - Advanced Control Systems
SIC - Smart Control Systems

Participants