Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Disseny automàtic de controladors robustos basat en QFT: aplicació a l'atenuació de vibracions en interferòmetres

Author
Comasolivas, R.; Quevedo, J.; Puig, V.; Escobet, T.
Type of activity
Presentation of work at congresses
Name of edition
2es Jornades de Recerca en Automàtica, Visió i Robòtica
Date of publication
2006
Presentation's date
2013-07-04
Book of congress proceedings
2es Jornades de Recerca en Automàtica, Visió i Robòtica: 4, 5 i 6 de juliol de 2006
First page
91
Last page
97
Group of research
CS2AC-UPC - Supervision, Safety and Automatic Control
SAC - Advanced Control Systems
SIC - Smart Control Systems

Participants