Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Caracterització d’una biga de formigó mitjançant la determinació de la resistència a flexió, resistència a compressió del formigó i resistència a tracció de l’acer

Author
Tous, M.; Rosell, J.
Type of activity
Report
Date
2018-10-16
Group of research
GICITED - Interdisciplinary Group on Building Scienceand and Technology

Participants