Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Contributions to Topology Discovery, Self-healing and VNF Placement in Software-Defined and Virtualized Networks

Author
Ochoa-Aday, L.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Network Engineering
Defense's date
2019-01-30
URL
http://hdl.handle.net/2117/128854 Open in new window
Abstract
L'evolució de les tecnologies de la informació i les comunicacions (per exemple la computació en el núvol, Internet de les coses (IoT) i 5G, entre d'altres) ha permès un gran mercat d'aplicacions i serveis de xarxa per a una gran quantitat d'usuarisconnectats a Internet. Aconseguir una alta capacitat de programaci ó mentre es redueixen la complexitat i els costos s'ha convertit en un objectiu essencial de la investigació de xarxes, a causa de la creixent pressió generada per aquestesapli...
Group of research
BAMPLA - Design and Evaluation of Broadband Networks and Services
Citation
Ochoa Aday, L. "Contributions to topology discovery, self-healing and VNF placement in software-defined and virtualized networks". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Telemàtica, 2019.

Participants

Attachments