Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Mesurar amb escaires "lo medieval". Mesures i proporcions dels edificis medievals. Mostra a la Seu del COAC Barcelona

Type of activity
Collaboration in exhibitions
Catalogue
Mesurar amb escaires "lo medieval". Mesures i proporcions dels edificis medievals.
Start date
2018-12-09
End date
2019-01-13
Locality
Barcelona
Country
Espanya
Description
Els mestres d'obra projectaven els espais considerant la llum natural com a símbol de la veritable llum, la divina. La percepció visual, el con de bona visió i la raó àuria son l'essència de les seves obres, i les seves mesures els antecedents del sistema mètric modern.
L'alna, el peu, el pam, el dit i l'alçada visual són les principals unitats emprades a l'Europa cristiana als elements i els espais ideats. Aquestes mesures les portaven els mestres d'obra als seus escaires i d'aquestes es deriva l'escaire NT.
S'hi explica de manera fàcil i entenedora el sistema de mesures original que va compondre gran part del patrimoni arquitectònic medieval, per exemple el Reial Monestir de Pedralbes, amb l'objectiu de donar-lo a conèixer a partir de l'experiència sensorial, física i tangible de mesurar-lo.
És continuació de la Mostra feta a l'Ajuntament de Les Cors en els mesos de març i abril de 2018.
Group of research
GILDA - Group for Teaching Innovation and Logistics in Architecture
GIRAS - Research Group on Architecture: Project, Territory and Society

Participants