Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Scalable domain decomposition methods for finite element approximations of transient and electromagnetic problems

Author
Olm, M.
Type of activity
Theses
Doctorate programme unit
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
Other related units
Department of Civil and Environmental Engineering
Defense's date
2019-02-18
URL
http://hdl.handle.net/2117/129591 Open in new window
Abstract
L'objecte principal d'estudi d'aquesta tesi és el desenvolupament de solucionadors escalables i robustos basats en mètodes de descomposició de dominis (DD) per als sistemes lineals que sorgeixen en la discretització mitjançant elements finits (FE) de problemes transitoris i electromagnètics.La tesi comença amb una revisió teòrica dels FE d'eix (o de Nédélec) de la primera família i una descripció exhaustiva d'una estratègia d'implementació general per a elements h i p-adaptatius d...
Group of research
(MC)2 - UPC Computational continuum mechanics
ANiComp - Numerical analysis and scientific computation
Citation
Olm Serra, M. "Scalable domain decomposition methods for finite element approximations of transient and electromagnetic problems". Tesi doctoral, UPC, Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, 2019.

Participants

Attachments