Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Utilització dels fangs d'EDAR en la restauració de sòls degradats: la tasca del grup de recerca de l'ESAB i el projecte RESMINLOD 2004-2006 (resultats parcials).

Author
Balanya, M.; Carbó, R.; Hereter, A.; Jiménez, P.; Josa, R.; Julià, M.; Marando, G.; Pujola, M.; Bonmati, M.
Type of activity
Presentation of work at congresses
Name of edition
I Jornada de Recerca a l'ESAB. Tractament biològic de residus orgànics i la seva valorització
Date of publication
2006
Presentation's date
2006
Book of congress proceedings
Actes de la I Jornada de Recerca de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Group of research
ALIMen - Grup of Food Engineering and Production
GREA - Agro-Enviromental Engineering Research Group
SC-SIMBIO - Complex systems. Computer simulation of materials and biological systems

Participants