Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Millora de l'eficiència dels tractaments de fitosanitaris en cultiu de tomaquera exterior al Baix Llobregat

Type of activity
Competitive project
Funding entity
GENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
Funding entity code
56 30082 2018 P4
Amount
29.925,00 €
Start date
2019-03-01
End date
2020-09-30
Abstract
L'activitat pretén demostrar la necessitat d'utilitzar noves tècniques d'aplicació en tractaments fitosanitaris, alternatives a les tradicionals, en cultiu de tomàquet exterior en l'àrea de producció hortícola del Baix Llobregat.
Actualment, els agricultors realitzen majoritàriament els tractaments de productes fitosanitaris de manera manual mitjançant motxilla i pistola, i en alguns casos mitjançant canó hidropneumàtic. Està demostrat que aquestes tècniques tradicionals d'aplicació no són les més adients per aconseguir un òptim recobriment del producte fitosanitari en el cultiu i poden ser origen de fonts de contaminació en el medi, per les finques veïnes (en el cas dels canons) i un perill pels propis aplicadors. Els sistemes manuals de motxilla i pistola són molt difícils de regular, provocant que sigui molt difícil per part de l'agricultor d'ajustar les condicions de treball per assolir uns volums d'aplicació per hectàrea ajustats i constants al llarg de la temporada (velocitat d'avançament: que dependrà de cada operari, pressió de treball, ... ) A més aquests sistemes, pel que fa al recobriment del producte en el cultiu, depenen en tot moment del moviment del braç de l'aplicador, de manera que s'acostumen a detectar zones del cultiu on s'aplica una quantitat de brou molt superior al que li tocaria i en contrapartida, altres parts del cultiu amb una cobertura molt deficitària.
Mitjançant la present activitat demostrativa es busca demostrar que el fet de realitzar els tractaments fitosanitaris mitjançant carretons de polvorització equipats amb barres verticals dotades de broquets de ventall s'assoleix una major qualitat del tractament fitosanitari en termes de recobriment del cultiu, minimitzant el volum per hectàrea a aplicar i per tant, minimitzant els riscos per l'aplicador i les pèrdues de producte que poden afectar sensiblement al medi ambient.
Per altre costat, un cop identificada la millor tècnica d'aplicació possible, en termes de volum d'aplicació i recobriment, aquesta activitat demostrativa també pretén demostrar que la tècnica d'aplicació seleccionada assoleix una eficàcia biològica igual o superior a les tècniques tradicionals pel control del míldiu i de la alternaria, essent ambdues les malalties amb una major incidència a la zona.
Scope
Adm. Generalitat
Call year
2019
Funding subprogram
Programa de desenvolupament rural
Funding call
Ajut a les activitats de demostració. Operació de transferència tecnològica
Grant institution
Generalitat De Catalunya. Departament D'agricultura, Ramaderia I Pesca

Participants