Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Nous sistema de fabricació d'elements estructurals de material compost

Type of activity
Competitive project
Funding entity
Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
Funding entity code
INNOTECRD18-1-0023
Amount
30.225,00 €
Start date
2018-08-07
End date
2021-10-25
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Resoluton year
2019
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Projectes d'R+D de PIMES amb agents de tecnologia homologats
Grant institution
Agència De Suport A La Competitivitat De L'empresa Catalana, Acc1ó

Participants