Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Nous sistema de fabricació d'elements estructurals de material compost

Type of activity
Competitive project
Funding entity
ACC10
Funding entity code
INNOTECRD18-1-0023
Amount
30.225,00 €
Start date
2018-08-07
End date
2020-08-07
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Call year
2019
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Projectes d'R+D de PIMES amb agents de tecnologia homologats
Grant institution
Agència De Suport A La Competitivitat De L'empresa Catalana, Acc1ó

Participants